การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ณ สกย. ควนหมากพัฒนา จำกัด (1/02/2561)

วันที่ 2 ก.พ. 2561

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 การยางแห่งประเทศไทย จังหวัด สงขลา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเจ้าของสวนยาง หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการกรองน้ำยางสด การผลิตยางแผ่นดิบและการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP เกรดพรีเมี่ยม เพื่อเพิ่มมูลค่าราคายาง โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ณ สกย.ควนหมากพัฒนา จำกัด ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา การอบรมครั้งนี้ได้เชิญนางวัชรี ชุน นักวิชาการเกษตร จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้เป็นวิทยากรบรรยายซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 20 จากจำนวน 30 รุ่น ของปีงบประมาณ 2561
 
เรื่อง : วัชรี ชุน
ภาพ : พงษ์ศักดิ์ สัมพัทธ์ตระกูล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์