การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ตรวจติดตามโรงอัดก้อนเพื่อรักษามาตรฐานการผลิต จ. สุราษฎร์ธานี (21/02/61)

วันที่ 22 ก.พ. 2561

        วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา นำโดยคณะ GMP ได้ทำการตรวจติดตามโรงอัดก้อนยางในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แห่ง คือ โรงอัดก้อนยางชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี ผลการตรวจติดตามกำหนดให้โรงอัดก้อนแห่งนี้ทำการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 เดือน ส่วนโรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางโมถ่าย จำกัด อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี สามารถรักษามาตรฐานการผลิตไว้ได้ โดยเกณฑ์การพิจารณาได้กำหนดการตรวจติดตาม ปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพื่อรักษาระบบมาตรฐานของโรงอัดก้อนและใช้สำหรับต่ออายุในปีต่อไป
 
เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ : ไมตรี มีทอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์