การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ประชุมวิชาการยางพารา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (30/04/61)

วันที่ 30 เม.ย. 2561

        วันที่ 30 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุมวิชาการ การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการผลักดันงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยยาง สมาคมต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน
 
        การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศ ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว โดยมีศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวรายงาน ในงานมีการจัดทรรศการของกยท. และ สกว. สำหรับส่วนของศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ได้นำโมเดลเครื่องเครฟขนาด 1 : 10 เมื่อเทียบกับของจริง และนำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า ซองใส่ไดอารี่ เก้าอี้จากยางพารา ร่วมกับบริษัทลูกยางดีไซด์ จัดงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อีกทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การผลิตยางดิบเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GMP อีกด้วย
 
 เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศกุล ภาพ : ธีรพงศ์ คงน้อย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์