การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
จากเกษตรกรสู่ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในจังหวัดหนองบัวลำภู (10/05/61)

วันที่ 11 พ.ค. 2561

         วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ได้จัดทำโครงการ เสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการแปรรูปยางพารา โดยใช้งบประมาณของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำน้ำยางข้นอย่างง่ายและต้นทุนต่ำด้วยวิธี Creaming การเตรียมสารเคมีในรูป Dispersion และการทำหมอนจากยางพารา” ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เป็นผู้นำ จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจากนายวีรยุทธ คงเทพ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ และนางสาวสุปราณี วิจิตรจันทร์ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย เป็นวิทยากร ณ การยางแห่งประเทศไทยจ. หนองบัวลำภู โดยมีนาย ธิติวุฒิ จอดนอก ผอ.กยท.จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว
 
 เรื่อง/ภาพ : นายวีรยุทธ คงเทพ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์