การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
อบรมพนักงานกยท. หลักสูตร การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP รุ่นที่ 1 จ. บุรีรัมย์ (16/05/61)

วันที่ 16 พ.ค. 2561

          วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 กองฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมพนมรุ้งบุรี อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพนักงานกยท. รวม 42 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานกยท. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP สามารถแยกชนิดกรดจับตัวยางได้ มีการประเมินแปลงยาง GAP สามารถใช้หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสวนยาง การกรีด การผลิต การจัดเก็บและการขนส่ง โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และวิทยาการจากศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นายสถิตย์ มณีสาร และจากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรานายทวีศักดิ์ อนุศิริ มีนายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผอ. กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นประธานพิธีฝึกอบรมในครั้งนี้
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : วัชรี ชุน
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์