การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. ปลุกโครงการสินเชื่อ 10,000 ล้านคืนชีพ ปล่อยกู้สถาบันเกษตรกรหวังดูดซับยางจากระบบ ลดปัญหาราคายางช่วงเปิดกรีด

วันที่ 25 พ.ค. 2561

           การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าต่อในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท หลังมติ ครม. ขยายเวลาการให้กู้ถึงปลาย มี.ค. 63 รัฐรับชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 โดย กยท. เร่งจัดโรดโชว์เพื่อทำความเข้าใจกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการผ่านมาแล้วในช่วงปี 2557 – 2560 มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติสินเชื่อกว่า 300 แห่ง เป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาท และจาก มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบเป็นระยะเวลา 3 ปี (1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563) โดยให้กู้ผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในส่วนของการชดเชยดอกเบี้ยรัฐบาลสนับสนุนให้ร้อยละ 3 และ กยท. เป็นผู้ดำเนินการแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ประกาศไว้เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยผู้กู้รายใหม่สามารถติดต่อยื่นคุณสมบัติได้ ณ สำนักงาน กยท.ประจำพื้นที่ และในส่วนของผู้กู้รายเดิมสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ (ธ.ก.ส.) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นกู้ครั้งใหม่ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ กยท.จะจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตามพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ. ขอนแก่น จ. สงขลา และ จ. นครศรีธรรมราช เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือน มิถุนายน 61 นี้
           "โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสถาบันเกษตร วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสหกรณ์ทุกประเภทที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับยางพารา ในการนำเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อรับซื้อยางกับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรชาวสวนยางใกล้เคียง เพื่อดูดซับยางในระบบช่วงยางเปิดกรีด แม้จะเป็นโครงการระยะสั้น แต่หากสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และเข้าใจ สามารถนำทุนที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องช่องทางการจำหน่ายและช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยได้อย่างแท้จริง”
 
                                                                                                             ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางฯ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์