การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
อบรมการผลิตยางอัดก้อนมาตรฐาน GMP สกย.คลองปาง จำกัด จ. ตรัง (23/05/61)

วันที่ 28 พ.ค. 2561

          ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 คณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นำโดยอาจารย์ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP ให้กับโรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด อ. รัษฏา จ. ตรัง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถผลิตยางที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเชื่อถือ ความไว้วางใจให้กับผู้ซื้อ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมยศ น้ำแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งต่อไปหากโรงอัดก้อนแห่งนี้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง จะออกใบรับรองมาตรฐาน GMP ให้ได้ในโอกาสต่อไป
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : วัชรี ชุน
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์