การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
แนะนำ หลักปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมแปลงยางพารามาตรฐาน GAP จ. หนองบัวลำภู (26/05/61)

วันที่ 28 พ.ค. 2561

          วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 คณะตรวจติดตาม GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจแปลงยาง กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 33 ราย เพื่อแนะนำหลักปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตยางก้อนถ้วยหรือมาตรฐาน GAP จากการตรวจติดตามพบปัญหาหลัก คือ ไม่แบ่งเส้นหน้า-หลัง และกรีดยางลึกจนถึงแกนไม้ หน้ากรีดเสียหาย มุมกรีดยางไม่ได้มาตรฐาน ต้นยางไม่ได้ขนาด เส้นรอบวงไม่ถึง 50 ซม. รวมทั้งการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรยังไม่ถูกสูตรและถูกวิธี เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการไถ่ร่องระหว่างแถวยางลึกจนตัดรากแขนง ส่วนการใช้กรด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 99 ใช้กรดฟอร์มิกตามคำแนะนำ หลังจากผ่านการฝึกอบรมการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP แล้ว คณะ GAP ได้ให้คำแนะนำ สาธิต และอธิบายข้อควรปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับปรุงแปลงยางของตนเอง โดยคณะตรวจติดตาม จะเข้าไปสำรวจอีกครั้งหากสามารถปฏิบัติตามหลักที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง จะสามารถให้การรับรองมาตรฐาน GAP ในลำดับต่อไป
 
เรื่อง/ภาพ : ชัยณรงค์ จันงาม
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์