การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. KICK OFF มอบเงินโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 28 พ.ค. 2561

         วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) การยางแห่งประเทศไทย นำร่องคิกออฟโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน พื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช แจกทุนอุดหนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ไร่ละ 10,000 บาท ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน เป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางและปริมาณผลผลิต ให้พี่น้องชาวสวนยางได้พัฒนาอาชีพใหม่ และมีรายได้มั่นคง
          นายวิรัตน์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง กล่าวว่า โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน แจกทุนอุดหนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 10,000 บาท รายละ
ไม่เกิน 10 ไร่ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ทดแทนการทำสวนยาง ส่งเสริมให้ลดพื้นที่ปลูกยาง
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานบูรณาการร่วมกัน ตามแนวคิดในการพัฒนาจากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนระดับท้องถิ่น และเน้นการมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) และโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน สำหรับโครงการดังกล่าว รัฐสนับสนุนงบประมาณ 1,500 ล้านบาท เป้าหมายลดพื้นที่ปลูก 150,000 ไร่ โดยขณะนี้มีผู้ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 6,696 ราย คิดเป็นจำนวน 45,539 ไร่
          นายวิรัตน์ กล่าวต่อว่า "ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นจุดแรกในการนำร่องแจกทุนอุดหนุนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน” โดยการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นทุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไร่ละ 10,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด โดย งวดที่ 1 จำนวน 4,000 บาทต่อไร่ เพื่อใช้เป็นทุนในการปรับเตรียมพื้นที่ และงวดที่ 2 จำนวน 6,000 บาทต่อไร่ จะจ่ายให้หลังจากเกษตรกรผ่านการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นทุนในการซื้อพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ โดยเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ งวดที่ 1 จะได้รับเงิน 18,182,970 บาท จำนวน 784 ราย พื้นที่ 4,545.7425 ไร่ และในส่วนของพื้นที่
อ.ท่าศาลา จ่ายงวดที่ 1 จำนวน 20 ราย พื้นที่ 76.60 ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น 306,400 บาทซึ่ง กยท.จ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าของสวนยางโดยตรง และในส่วนของพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ สามารถทยอยส่งมอบเงินแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
          นายสมชาย แซ่ลิ่ม ตัวแทนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จาก อ. ท่าศาลา กล่าวว่า "โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย ที่รัฐบาลและ กยท.ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรในการเริ่มต้นทำอาชีพเกษตรกรรมใหม่ที่ต่างจากเดิม ในส่วนของตนเองนำสวนยางมาเข้าร่วมโครงการจำนวน 4.95 ไร่ โดยเปลี่ยนไปทำสวนทุเรียน ซึ่งขณะนี้ตลาดมีความต้องการมาก และสวนทุเรียนมีความแตกต่างจากสวนยางค่อนข้างมากแต่ตนก็มีประสบการณ์เคยทำมาก่อนแล้ว และมั่นใจว่าจะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้”
          "กยท. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ ในการดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ ทดแทนการทำสวนยางเพียงอย่างเดียว โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความรู้ คำแนะนำ เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพและสนับสนุนปัจจัยการผลิต และขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาอาชีพจนประสบความสำเร็จ และมีรายได้มั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” ผอ.กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง กล่าวทิ้งท้าย
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางฯ ณภัทร โรหิตรัตนะ ภาพ/ข่าว
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์