การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ระดมความเห็นคิด “การจัดร่างมาตรฐานยางเครพ” ณ จังหวัดอุดรธานี (28/05/61)

วันที่ 28 พ.ค. 2561

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ณ โรงแรมนภาลัย จ. อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผี่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีจำนวนผู้เข้ารับฟังจำนวน 40 คน ในการนี้ได้รับเกียรติวิทยากรร่วมอภิปรายปะกอบด้วย นายปรัชญา วงษา ผอ.กองการยาง กรมวิชาการเกษตร และผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิจากการยางแห่งประเทศไทย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล นายจักรี เลื่อนราม และนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล โดยมีน.ส. อิงอร ปัญญากิจ ผู้อำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา ซึ่งผลจากการระดมความเห็นในครั้งนี้จะนำเข้าสู่คณะกรรมการด้านวิชาการ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐาน จากนั้นจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
 
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์