การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
ข่าวการกู้วิกฤตการยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 5 มิ.ย. 2561

การกู้วิกฤตการยางแห่งประเทศไทย
 
1 เรื่องแผนการตลาดรูปแบบใหม่
           กยท. มีความมั่นใจแผนการตลาดรูปแบบใหม่ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขายยางต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เพราะขาดอำนาจต่อรองราคา กยท. ได้ประชุมร่วมกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ผลิตยางแผ่นรมควัน ตามมาตรฐาน GMP เพื่อนำเสนอโครงการสร้างเสริมศักยภาพขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทยหลักการของโครงการคือ ระดมทุนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อทำธุรกิจเป็นคู่ค้า กับ กยท. โดยสถาบันเกษตรกรฯ รวบรวมยางแล้วส่งเข้าโรงงานของ กยท. โดย กยท. รับจ้างผลิตเป็นยางแผ่นรมควัน GMP แล้วมอบให้คู่ค้านำไปขายตลาดต่างประเทศ ราคาขายยางจะกำหนดโดยยึดต้นทุนการผลิตบวกกำไรในอัตราที่เหมาะสม จึงไม่เกิดผลขาดทุน สถาบันเกษตรกรฯ เห็นด้วยและตกลงจะเข้าร่วมโครงการ
 
2. เรื่องผลขาดทุนทางบัญชีกว่า 600 ล้านบาท
   ข่าวที่ว่า 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ขาดทุนทางบัญชีกว่า 600 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีจะขาดทุนเพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาท อาจทำให้ต้องขายทรัพย์สินเพื่อรักษาพนักงานกว่า 3,000 คน ไว้ ข่าวนี้คลาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง คือ
           - รายได้จากเงินค่าธรรมเนียมส่งยางออกที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ กยท. ตามพระราชบัญญัติมาตรา 49 (1) สำหรับปี 2561 - 2562 ไม่เพียงพอ ส่วนที่ขาดตามพระราชบัญญัติกำหนดให้ขอตั้งงบประมาณแผ่นดินสมทบ แต่ กยท. ได้รับงบประมาณไม่ครบตามจำนวนที่ขอตั้งไป กยท. จึงต้องปรับลดค่าใช้จ่ายกับนำเงินสำรองออกมาใช้เพื่อให้รายได้สมดุลกับงบประมาณรายจ่าย จึงไม่มีเหตุที่ กยท. จะต้องขายทรัพย์สิน หรือ ให้พนักงานออกจากงานแต่อย่างใด กยท. เพียงแต่กำหนดมาตรการประหยัดและยังไม่เพิ่มอัตรากำลัง เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
 
 
ผ่องเพ็ญ สัมมาพันธ์ ที่ปรึกษาการยางแห่งประเทศไทย – ข้อมูล 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์