การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง จัดโครงการ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 ศึกษาดูงานบริษัทเมืองทองมหาชัย จำกัด จ.สมุทรสาคร (4/7/61)

วันที่ 4 ก.ค. 2561

    วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 ณ บ้านไร่ใจรักรีสอร์ท อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนด ISO/IEC17025:2017 ได้รับความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของข้อกำหนด และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติแต่ละส่วนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานอันจะเป็นการสร้างความมั่นใจในกระบวนการทดสอบและลดข้อผิดพลาดผลการทดสอบ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ผู้จัดได้นำคณะศึกษาดูงานการผลิตรองเท้านักเรียน รองเท้าทหาร รองเท้ากีฬา รองเท้าแฟชั่นและรองเท้าสตรี ณ บริษัทเมืองทองมหาชัย จำกัด จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้เห็นกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นตลอดจนการบบรจุหีบห่อ โดยเป็นการนำยางธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบของพื้นรองเท้า และส่วนประกอบของรองเท้ากีฬา ที่มีบทบาทสำคัญให้กับวงการอุตสาหกรรมยางไทยได้อย่างยั่งยืน
 เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์