การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
โครงงานวิจัยด้านยางพารา

วันที่ 4 ก.ค. 2561
 

โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา
ระดับอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2561
หัวข้อ การประกวดโครงงานร่างวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง          การยางแห่งประเทศไทย มีบทบาทในการบริหาร ค้นคว้า วิจัยและการพัฒนากิจการยางในทุกสาขาอย่างครบวงจรรวมถึงการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพาราตามมาตรา 49 (4) ด้านการผลิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ในการนี้การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อแสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมด้านยางพาราโดยนักศึกษา สนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาแรงงานการกรีดยางด้วยนวัตกรรม และสร้างโอกาสต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 
          ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง และสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2561
หัวข้อ
Download
ประกาศโครงการ
ใบสมัครโครงการ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์