การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
กยท. จัดโครงการสัมมนา “นวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2561

วันที่ 11 ก.ค. 2561

            วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสัมมนา นวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพิ่มมูลค่ายางพาราและประสิทธิภาพการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์วัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสำนักงานคณะนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 53 คน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ กรุงเทพฯ มีผู้เสนองานนวัตกรรมด้านการประดิษฐ์ 14 เรื่อง ด้านการบริการ 11 เรื่อง และด้านการบริหาร 7 เรื่อง โดยมีนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผวก.กยท. เป็นประธาน และนายสุรชัย ราษฏร์นุ้ย ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดเสนอผลงานจะเข้ารับรางวัลในงานสถาปนากยท. ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และในการประกวดนวัตกรรมครั้งนี้ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ได้ส่งผลงาน การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีมี่ยมมาตรฐาน GMP ด้วย
 
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์