การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
นำเสนอผลงาน “จุดเปลี่ยนในการผลิตยางแผ่นรมควันให้เป็นยางเกรดพรีเมี่ยมของกลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน” ในเวที IRRDB (16/8/61)

วันที่ 17 ส.ค. 2561

         ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 การยางแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงแนวทางการจัดการเกษตรที่ดีเพื่อการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืนของสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และ จ. ฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของการวิจัยและการจัดการที่ดีในปัจจุบันเพื่อเพิ่มผลผลิตและการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
         ในเวทีการนำเสนอผลงานนี้ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ โดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ได้บรรยายในหัวข้อ จุดเปลี่ยนในการผลิตยางแผ่นรมควันให้เป็นยางเกรดพรีเมี่ยมของกลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยชี้ให้เห็นถึงโอกาสของเกษตรกรในการยอมรับกระบวนการจัดการที่ดีมาตรฐาน GMP ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปยาง และทำให้ผู้ใช้ยางทั่วโลกต่างมีความเชื่อมั่นและมั่นใจ ได้อย่างภาคภูมิ
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : นิโรจน์ รอดสม
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์