การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสกลนคร นำร่องแปลงยางพารามาตรฐาน GAP (7/9/61)

วันที่ 10 ก.ย. 2561

          วันที่ 5-7 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ได้ทำการประเมินให้การรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร และกลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 114 ราย
           ผลการตรวจให้การรับรองพบว่า มีแปลงยางก้อนถ้วยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 72 แปลง คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,313 ไร่ หรือร้อยละ 63.15% ของแปลงยางของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง นับว่าเกษตรกรสามารถนำหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ไปปรับใช้ ให้มีระบบการจัดการสวนยางที่ดี มีวิธีการกรีดยาง การใช้น้ำกรดตามคำแนะนำ ผลิตยางก้อนถ้วยได้คุณภาพมาตรฐาน ลดมลภาวะจากการใช้น้ำกรดที่ไม่ถูกต้องทั้งวิธีการจัดการและการเตรียมสารเคมี รวมทั้งการป้องการน้ำเซรั่มหกเรี่ยราดระหว่างการขนย้ายยางก้อนถ้วยจากแปลงเกษตรกรไปยังจุดรวบรวมยาง
           ส่วนแปลงที่ไม่ผ่านการรับรอง จำนวน 42 ราย คณะกรรมการฯ GAP ได้ให้คำแนะนำ สาธิต และอธิบายข้อควรปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยคณะกรรมการฯ จะเข้าไปสำรวจอีกครั้งหากเกษตรกรสามารถปรับได้ตามคำแนะนำ ก็จะสามารถให้การรับรองเป็นแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ได้ต่อไป
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์