การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ตรวจติดตามให้การรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนครพนม

วันที่ 11 ก.ย. 2561

      วันที่ 8-9 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ได้ทำการประเมินให้การรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ในเขตจังหวัดนครพนม จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม และสหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม จำนวนทั้งสิ้น 37 ราย
         ผลการตรวจให้การรับรองพบว่า มีแปลงยางก้อนถ้วยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 21 แปลง คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 279 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.75% ของแปลงยางของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง นับว่าเกษตรกรสามารถนำหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ไปปรับใช้ ให้มีระบบการจัดการสวนยางที่ดี มีวิธีการกรีดยาง การใช้น้ำกรดตามคำแนะนำ ผลิตยางก้อนถ้วยได้คุณภาพมาตรฐาน ลดมลภาวะจากการใช้น้ำกรดที่ไม่ถูกต้องทั้งวิธีการจัดการและการเตรียมสารเคมี รวมทั้งการป้องการน้ำเซรั่มหกเรี่ยราดระหว่างการขนย้ายยางก้อนถ้วยจากแปลงเกษตรกรไปยังจุดรวบรวมยาง
        ส่วนแปลงที่ไม่ผ่านการรับรอง จำนวน 16 ราย และแปลงที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจประเมินรับรองได้อีก 30 แปลง เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย คณะกรรมการฯ GAP จะเข้าไปสำรวจอีกครั้งเพื่อให้การรับรองเป็นแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ต่อไป
 
เรื่อง/ภาพ : ชัยณรงค์ จันงาม/ธีระวัฒน์ นำเจริญ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์