การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
พิธีมอบใบรับรองการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP

วันที่ 17 ก.ย. 2561

   จากการที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางร่วมกับสถาบันวิจัยยาง สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ได้ส่งเสริมการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีด้วยการใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP ให้กับเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกษตรกรในกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังหลวง จำกัด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย และกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย สามารถผลิตยางก้อนถ้วยได้คุณภาพ มาตรฐาน สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน จำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าเดิม และในวันที่ 15 กันยายน 2561 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคายได้จัดพิธีมอบใบรับรองการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกร โดยมีนายอนุสรณ์ แรมลี หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย นายนิโรจน์ รอดสม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นายเกษตร แนบสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย และนายอดุลย์ ณ วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังหลวง จำกัด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย จำนวน 25 ราย และกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางกุดบง จำกัด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จำนวน 19 ราย พร้อมให้แนวทาปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร เพื่อให้รักษามาตรฐาน และขยายผลให้กับเกษตรกรที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการต่อไป
 
เรื่อง/ภาพ: ชัยณรงค์ จันงาม/พุทธิพงษ์ บุญมา
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์