การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41

วันที่ 10 ต.ค. 2561

         เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดการประชุมสมัชชา ANRPC ครั้งที่ 41 ณ โรงแรมริเวอร์รี่ จ. เชียงราย พร้อมลงพื้นที่พบกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ต. แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
         พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสมัชชา ANRPC (41st ANRPC Assembly) ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ต้อนรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นสมาชิกของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอย่างเป็นทางการประเทศล่าสุด ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกจากประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลกรวมเป็น 13 ประเทศ รวมพื้นที่ปลูกและให้ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 90.5 ของผลผลิตยางธรรมชาติของโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 50 ปี ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านแหล่งข้อมูลสถิติยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตยาง และข้อมูลจากหลายภาคส่วน ประเทศสมาชิกจึงคาดหวังว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันวางนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาราคายางที่มีความผันผวนก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง แรงงานกรีดยาง ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก อาทิ ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงผลจากการเก็งกำไรของตลาดสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนเกิดมิติใหม่หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง การกีฬา การแพทย์ การทหาร การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ยิ่งไปกว่านั้น ยางพารา ยังเป็นพืชที่สำคัญในการ สร้างพื้นที่สีเขียว สร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราอีกด้วย ดังนั้น ยางพาราจึงเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางต่างให้ความสำคัญ ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
          "นับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้บริหาร และผู้นำในหลายประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือต่อยอด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยในเวทีการประชุมสมัชชาประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวทีนี้จะช่วยสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการยางพาราของทุกประเทศ” ประธานกรรมการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย
           ภายหลังการประชุม พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง จ. เชียงราย และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลแม่ข้าวต้ม อ. เมือง จ. เชียงราย โดยมีนายสาย อิ่นคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้มีการพูดในประเด็นเรื่องของการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา กยท. ขึ้นใน จ. เชียงราย เนื่องจากในเขตภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนับเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณยางออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะช่องทางการขนส่งทางน้ำโดยมีท่าเรือที่สำคัญคือ ท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงที่สามารถรองรับปริมาณยางที่ผ่านด่านได้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัน
 
   ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์