การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
แปลงยางพาราทางภาคอีสานได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กว่าหมื่นไร่ (31/10/61)

วันที่ 1 พ.ย. 2561

       ในช่วงการทำงานกว่าสองปีที่ผ่านมาของศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ได้ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรกรทางภาคอีสานผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ด้วยการกำหนดให้มีการจัดการสวนยางพารายางพาราที่ดี ตั้งแต่การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ ระบบกรีด จำนวนมีดกรีด มุมกรีด การทำเส้นแบ่งรอยกรีดหน้าหลัง การผสมน้ำกรดฟอร์มิคตามคำแนะนำ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 ราย จากจำนวนกลุ่มเกษตรกร 31 กลุ่มครอบคลุม 19 จังหวัดทางภาคอีสานได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมหรือมาตรฐาน GAP ผ่านการรับรองจำนวนทั้งสิ้น 763 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 10,917 ไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 สร้างรายได้มูลค่าเพิ่มปีละไม่น้อยกว่า 33 ล้านบาท และมีแผนการเตรียมขยายผลในปีงบประมาณ 2562 อีกไม่น้อยกว่าหมื่นไร่ โดยพื้นที่ที่จะขยายผลนอกจากภาคอีสานแล้วยังมีแผนที่จะขยายไปยังภาคเหนือของประเทศอีกด้วย
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์