การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
นำคณะ มกอช. ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำยางข้นบริษัทนำรับเบอร์แอนด์ลาแท็คส์ จำกัด (6/11/61)

วันที่ 8 พ.ย. 2561

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้มอบหมายให้นายอนุรักษ์ บุญมาก นักวิทยาศาสตร์ 3 และนางสายใจ วารี นักวิทยาศาสตร์ 3 นำคณะสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จำนวน 4 ท่าน ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ณ บริษัทนำรับเบอร์แอนด์ลาแท็คส์ จำกัด อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อนำข้อมูลจากการรวบรวมน้ำยางสด GMP ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ไปใช้ศึกษาเส้นทางการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับแปลงยางพารา สู่กระบวนการรวบรวมน้ำยางสดที่ดีส่งต่อโรงงานน้ำยางข้นในการร่างหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้
เรื่อง/ภาพ : อนุรักษ์ บุญมาก
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์