การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
การรักษาหน้ากรีดและมุมกรีด เพื่อปรับเข้าสู่มาตรฐาน GAP แปลงยางพาราบริษัทสิงห์ปาร์ค จำกัด จ. เชียงราย (12/12/61)

วันที่ 12 ธ.ค. 2561

        หน้ากรีด มุมกรีด และฝีมือการกรีด เป็นปัจจัยหลักในการยกระดับแปลงยางพาราให้เข้าสู่มาตรฐาน GAP ดังนั้นวันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณะ GAP จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราร่วมกับศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ และนายโกศล จริงสูงเนิน ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมยางดิบ ลงพื้นที่บริษัทสิงห์ปาร์ค จำกัด 99 หมู่ 1 ต. แม่กรณ์ อ. เมือง จ. เชียงราย เพื่อแนะนำการจัดทำหลักปฏิบัติแปลงยางพาราที่ดีมาตรฐาน GAP ที่มีพื้นที่ 2,600 ไร่ เป็นยางพันธุ์ RRIM600 RRIT251 และPB235 พื้นที่ที่เปิดกรีดแล้ว 1,000 ไร่ ผลผลิตเป็นยางก้อนถ้วย เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครั้งละ 120 ตัน โดยนายธนสาร อินทรักษาทรัพย์ หัวหน้าแปลงยางพาราที่ 2 พร้อมด้วยนายณริน เมฆขยาย รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการเกษตร บริษัทสิงห์ปาร์ค จำกัด กล่าวว่าที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องแรงงานกรีด หน้ากรีดเสียหาย กรีดบาดลึกถึงเยื่อเจริญ สิ้นเปลืองเปลือกต่อครั้งกรีดสูง จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสภาพต้นยาง ให้มีการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสวนยางพาราในเขตทางภาคเหนือ
        จากการสุ่มตรวจแปลงยางพาราจำนวน 4 แปลง ที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากกว่า 80 ไร่ พบว่าจำเป็นต้องจัดทำเส้นแบ่งกรีดหน้า-หลัง มุมกรีด การกรีดจะต้องกรีดให้ถึงเส้นแบ่งรอยกรีดด้านหลัง การจรดมีดกรีดครั้งแรกจะต้องกรีดและจิกให้ถึงท่อน้ำยาง การปักลิ้นรองรับน้ำยางที่ระดับ 10 ซม. จากรอยกรีด และถ้วยรองรับน้ำยางห่างจากลิ้น 30 ซม. การใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตรตามคำแนะนำคือสูตร 30-5-18 สำหรับยางหลังเปิดกรีดปริมาณ 1 กก./ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ ครึ่งกิโลกรัม ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน การจัดการขยะในแปลงยาง สัดส่วนสารละลายกรดฟอร์มิคความเข้มข้น 4% ที่ใช้ผลิตยางก้อนถ้วย ซึ่งคณะ GAP ได้แนะนำ ชี้แจง ขั้นตอน สาธิตฝึกปฏิบัติ วิธีการ กับคนกรีดบาง เพื่อเข้าสู่หลักปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน GAP ยางก้อนถ้วย หากบริษัทสิงห์ปาร์ค จำกัด ได้ปรับตามคำแนะนำคาดว่าไม่เกิน 1 เดือน คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจะทำการสำรวจให้คำปรึกษาพร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้การรับรองแปลงยางพารามาตรฐาน GAP ได้ต่อไป
 
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์