การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
เกษตรกรกลุ่มบ้านปลื้มพัฒนา อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์ ผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (14/12/61)

วันที่ 15 ธ.ค. 2561

          ยางก้อนถ้วยเป็นผลผลิตหลักของเกษตรกรทางภาคอีสาน ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ได้นำหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตยางก้อนถ้วยให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้นำไปปรับใช้ เพื่อได้ยางที่ดีมีคุณภาพ มาตรฐาน และลดต้นทุนการผลิต ดังนั้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ได้ทำพิธีมอบใบรับรองหลักการการปฏิบัติที่ดีสำหรับยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้กับเกษตรกรกลุ่มบ้านปลื้มพัฒนา ต. โคกมะม่วง อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์ ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 25 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 492 ไร่ โดยมีนายนิโรจน์ รอดสม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบ และได้ชี้แจงแนะนำเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ซึ่งใบรับรองมีอายุการรับรอง 2 ปี โดยที่เกษตรกรจะต้องรักษามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง
          เกษตรกรท่านใดที่สนใจ หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ ได้ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 044 666 079 หรือ 06 3905 6147
 เรื่อง : นายธนกร บำเพ็ญพงษ์
ภาพ : นายอภิสิทธิ์ จันทร์มาศ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์