การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
มอบใบรับรองการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP กลุ่มเกษตรกรสวนยางวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนแคน อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี (20/12/61)

วันที่ 21 ธ.ค. 2561

     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นำโดยนายนิโรจน์ รอดสม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายชิราวุธ ปทุมวัน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม จ. อุบลราชธานี ได้ทำพิธีมอบใบรับรองหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางก้อนมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้กับกลุ่มเกษตรกรสวนยางวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนแคน ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 35 ราย จากพื้นที่ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 440 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ผ่านการรับรอง 332 ไร่ ซึ่งยางก้อนถ้วยเป็นผลผลิตหลักของเกษตรกรทางภาคอีสานที่ผ่านมาศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ได้นำหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตยางก้อนถ้วย แนะนำให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบได้นำไปปรับใช้ เพื่อได้ยางคุณภาพมาตรฐาน และลดต้นทุนการ และได้ชี้แจงแนะนำเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP นอกจากนี้ได้สุ่มตรวจแปลงเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในพื้นที่แปลงยางกลุ่มเกษตรกรสวนยางวิสาหกิจชุมชนตลาดยางพาราบ้านโนนแคน ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย
 
เรื่อง : นายธนกร บำเพ็ญพงษ์
ภาพ : นายอภิสิทธิ์ จันทมาศ/นายกวี สุดตาภักดี
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์