การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ขยายผลเกษตรกรอีสานสู่มาตรฐาน GAP พิธีมอบใบรับรองหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย จ.หนองบัวลำภู และจ.อุดรธานี

วันที่ 27 ธ.ค. 2561

           สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยยางหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ได้ทำพิธีมอบใบรับรองหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โดยในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ได้มอบใบรับรองให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 27 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 433 ไร่ และสหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จำกัด ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 47 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 1,179 ไร่
          ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มอบใบรับรองให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 56 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 619 ไร่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการทำสวนยาง ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 26 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 333 ไร่ โดยมีนายอดุลย์ ณ วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก นายเกษตร แนบสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย และนายพูลศิริ คุณความดี หัวหน้าแผนกพัฒนาและส่งเสริมตลาดท้องถิ่น สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย เป็นผู้มอบ รวมทั้งชี้แจงแนะนำเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมสาธิตหลักการปฏิบัติในการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ในแปลงเกษตรกรอีกด้วย นับว่าเกษตรตื่นตัว และสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก
เกษตรกรท่านใดที่สนใจ หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ได้ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 042 414 874 หรือ 06 3894 9195
เรื่อง : นายชัยณรงค์ จันงาม
ภาพ : นายมนัส วงษ์คำซาว, นางสุพัตรา ไชยพานิชย์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์