การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ตั้งเป้าจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP (10/1/62)

วันที่ 11 ม.ค. 2562

      วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน GAP นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นายอนุสรณ์ แรมลี หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย นายนิโรจน์ รอดสม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นายโกศล จริงสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ กรมวิชาการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยยางหนองคายเพื่อเตรียมรับกับการจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางมาตรฐาน GAP โดยมีนายเกษตร แนบสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย ให้การต้อนรับและตั้งเป้าที่จะได้รับการรับรองราวเดือนมิถุนายน ปีนี้ได้อย่างแน่นอน และเพื่อให้สวนยางของศูนย์วิจัยยางหนองคาย เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา หรือใช้สำหรับเก็บข้อมูลงานวิจัยที่ต้องมีความถูกต้องแม่นยำด้านผลผลิต ต่อไป เ
รื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์