การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด จ. เลย เร่งจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP (12/01/62)

วันที่ 21 ม.ค. 2562

         ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางแท่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยเฉพาะฐานการผลิตที่สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ยางก้อนถ้วยเป็นวัตถุดิบ และจากการที่เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วย 6 – 8 มีดกรีด ทำให้ยางแท่งที่ผลิตได้มีสมบัติแปรปรวน เนื่องจากการสะสมก้อนยางจากการจับตัวมีปริมาณความชื้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะ GAP นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ พร้อมด้วยนางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นายอนุสรณ์ แรมลี หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย นายนิโรจน์ รอดสม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นายโกศล จริงสูงเนิน และคณะ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีในสวนยางสำหรับผลิตยางก้อนถ้วยที่เป็นสมาชิกของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด จำนวน 2 กลุ่ม ในเขต อ. วังสะพุง จ. เลย คือ กลุ่มภูทัพฟ้า ต. เขาหลวง และกลุ่มบ้านกุดสวรรค์ ต. หนองหญ้าปล้อง เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพยางแท่งมีสมบัติคงที่ นอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ในการนี้นายเจตพัฒน์ กาเกตุ ผอ. กยท.สาขา วังสะพุง เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด นำโดยนายศราวุธ เศรษฐ์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายจตุพร สวัสดี ผู้ชำนาญการอาวุโส และทีมพัฒนาและส่งเสริม หลังจากที่เกษตรกรชาวสวนยางได้รับการแนะนำหลักปฏิบัติการที่ดีในสวนยางแล้วจะใช้เวลาในการปรับปรุงตามข้อกำหนดจนถึงวันเปิดกรีดใหม่ประมาณเดือนพฤษภาคม นี้ และคาดว่าสวนยางทุกสวนที่ได้รับการปรับปรุง จะสามารถประเมินเข้าสู่มาตรฐานสวนยางพารา GAP ได้ต่อไป
เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์