การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กษ. ร่วม มข. จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 62 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 25 ม.ค. 2562

         วันนี้ (25 มกราคม 2562) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน"วันเกษตรแห่งชาติ ปี 62” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ด้าน กยท. ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน เน้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการใช้ยางในประเทศ
         นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน จะเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปยังภาคการเกษตร เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่การเกษตรไทยแลนด์ 4.0 ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมชมงานทุกสาขาอาชีพ ไม่เฉพาะแค่ภาคการเกษตรเท่านั้น การที่หลายหน่วยงานร่วมมือกันจัดงานวันเกษตรภาคอีสานขึ้น ถือเป็นการบูรณาการเกิดเป็นการทำงานร่วมกัน กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกร เพื่อร่วมพัฒนาและช่วยผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการน้อมนำศาสตร์ของพระราชาในด้านการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แนวความคิดของงาน คือ "นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          นายธรรม นิลสุวรรณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสานทุกปี ในรูปแบบนิทรรศการกระบวนการผลิตและนวัตกรรมทางด้านยางพารา ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงการแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดแนวคิดในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราให้มีความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการนำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ สำหรับปีนี้ กยท. ได้รับเกียรติจาก นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านบัญชี ธกส. ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 731 ราย คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 12.7 ล้านบาท ทั้งนี้คณะผู้บริหาร กษ. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของ กยท. โดยมี นายบุญส่ง พริกเทพ รักษาการผู้อำนวยการ กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน กยท. ให้การต้อนรับ
          "กยท. ได้จัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ นิทรรศการนวัตกรรมยางพารา ซึ่งนำเสนองานวิจัยหมอนคอนกรีตผสมยางพาราและการทำถนนพาราซอลล์ซีเมนต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตนครราชสีมา นิทรรศการ Today’s Life Rubber (ของใช้จากยางพาราในชีวิตประจำวัน) กิจกรรมสาธิตการเคลือบบ่อน้ำด้วยยางพารา กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจากน้ำยางข้น เช่น ทำถุงมือเคลือบยางพารา การทำพวงกุญแจจากตุ๊กตายางฟองน้ำ การทำลูกบอลจากน้ำยาง การเพ้นท์กระเป๋าผ้าด้วยน้ำยางพารา การทำตุ๊กตายางด้วยวิธี DIPPING การทำลูกบอลจากน้ำยาง หน้ากากยางและแบบพิมพ์ รวมไปถึงการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ามาเที่ยวชม และร่วมกิจกรรมดังกล่าวภายในงานวันเกษตรภาคอีสานได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562” นายธรรมกล่าวทิ้งท้าย
 
 
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์