การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลางตั้งเป้าจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP (08/02/62)

วันที่ 10 ก.พ. 2562

         9 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน GAP นำโดย
นายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 ศูนย์บริการทศสอบรับรองภาคใต้ และคณะ ลงพื้นที่กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เพื่อเตรียมรับกับการจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางมาตรฐาน GAP โดยมี นายสมนึก รอดอุปการ นักวิชาการเกษตร 8 นายนราธิป นิลวงศ์ นักวิชาการเกษตร 7 นายก้องเกียรติ อำลอย นักวิชาการเกษตร 3 นายประธาน ศิลปะรัศมี นักวิชาการเกษตร 3 กองจัดการสวนยาง 1 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่สวนยางกองจัดการสวน 1 หมู่ 4 คลองกุย จำนวน 18 แปลง พันธุ์ RRIM 600 พื้นที่ 229ไร่ RRIT 251 พื้นที่ 13ไร่ รวม 242 ไร่ จากการตรวจพบสวนยางบางแปลงยังไม่มีการกำจัดวัชพืชให้เตียนโล่ง อาจก่อให้เกิดความเสียและอันตรายยต่อคนกรีดยาง สวนยางบางแปลงยังมรการเลี้ยงวัวในสวนยาง ต้นยางอาจเกิดความเสียยหาย ถ้วยรองรับน้ำยางจะไม่สะอาดแล้ว ลวดรองรับถ้วยยางส่วนใหญ่ชำรุด เพื่อตั้งเป้าหมายจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทยยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 3,000ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับการจัดการแปลงกรีดการจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์