การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
สตก.จังหวัดนครศรีธรรมราช คุมเข้ม เร่งการจัดทำสวนยางพารามาตรฐาน GAP (12/02/62)

วันที่ 13 ก.พ. 2562

            วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการควบคุมปฏิบัติการสวนยางพารามาตรฐาน GAP นำโดย
นายเอนก เทพี พนักงานการเกษตร 2 นางสมสิริ เหล็กเพ็ชร พนักงานการเกษตร 2 และนายสุเวทย์ ศิริ พนักงานการเกษตร 2 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เพื่อเตรียมรับกับการจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางมาตรฐาน GAP โดยมี นายก้องเกียรติ อำลอย นักวิชาการเกษตร 3 กองจัดการสวนยาง 1 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่สวนยางกองจัดการสวน 1 หมู่ 4 โกโก้ จำนวน 19 แปลง พันธุ์ RRIM 600 พื้นที่ 215 ไร่ พันธุ์ BPM 24 พื้นที่ 18 หมู่ 5 โกโก้ จำนวน 8 แปลง พันธุ์ RRIM 600 พื้นที่ 98 ไร่ ( รวม 27 แปลง จำนวน 331 ไร่) จากการตรวจสวนการจัดการแปลงกรีดยาง พบว่าสวนยางบางแปลงยังไม่ได้กำจัดวัชพืชให้โล่งเตียนมีการเลี้ยงวัวในสวนยาง ทำความเสียหายให้กับรากยาง และรองรับน้ำยาง ทำให้ถ้วยยางตกชำรุดลิ้นรองรับน้ำยางเสียหาย ไม่ชักร่องเส้นหน้าหลัง มุมกรีดไม่ตามคำแนะนำ กรีดหนา กรีดบาด กรีดลึกถึงเนื้อไม้ ถ้วยรองรับน้ำยางไม่สะอาด ไม่กรองน้ำยางในสวน ภาชนะรวบรวมน้ำยางไม่สะอาด เพื่อตั้งเป้าหมายจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 3,000 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับการจัดการแปลงกรีดการจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : นายสุเวทย์ ศิริ และนายเอนก เทพี
ภาพ : นางสมสิริ เหล็กเพ็ชร์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์