การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
บริษัทสิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย เป้าหมาย 2,000 ไร่ ต้องเป็นสวนยางพารามาตรฐาน GAP (12/02/62)

วันที่ 14 ก.พ. 2562

          12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการควบคุมปฏิบัติการสวนยางพารามาตราฐาน GAP นำโดยนางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8(ว) นายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา และคณะ นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย นายธนสาร อินทรักษาทรัพย์ หัวหน้าโครงการยางพารา 1 นายมานิตย์ คำนนท์ หัวหน้าโครงการยางพารา 2 ได้ลงพื้นที่โครงการยางพารา 1 การตรวจประเมินให้การรับรองมาตราฐาน GAP ของบริษัทสิงปาร์ค ต. แม่กรณ์ อ.เมืองจ.เชียงราย เพื่อเตรียมรับกับการจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางมาตราฐาน GAP มีผู้เข้าร่วมโครการจำนวน 16 ราย เป็นพันธุ์ RRIM 600 พื้นที่ 326 ไร่ พันธุ์ RRIT 251 พื้นที่ 101 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 427 ไร่ อายุเฉลี่ย 12 ปี จากการที่ได้เข้าตรวจประเมินพบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ ปักมีดกรีดรอยแรกยังไม่ถึงท่อน้ำยาง ระดับมุมกรีดไม่ถึง 30 องศา ระยะห่างระหว่างรอยกรีดถึงลิ้นยางไม่ได้ 10 – 15 ซม. ระยะห่างระหว่างลิ้นยางกับถ้วยไม่ถึง 25 - 30 ซม. ปัญหาที่พบมากคือเรื่องหน้ากรีดมีรอยบาดและลึกจนถึงเนื้อไม้ ได้แนะนำการจัดการหน้ากรีดยางตามหลักปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง เพื่อเป้าหมายในการจัดทำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP บริษัทสิงห์ปาร์ค จำกัดได้ตั้งเป้าหมายจำนวน 2,600ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตยางก้อนถ้วยที่ดีได้คุณภาพ เพื่อยกระดับการจัดการแปลงกรีดการจัดการยางก้อนถ้วยในสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : พรอนันต์ หม่อมนวล ภาพ : จารุณี จำพานิชย์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์