การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ใกล้ความจริงแล้ว สวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง (19/2/62)

วันที่ 20 ก.พ. 2562

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นำโดย นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 จากศูนย์บริการทศสอบรับรองภาคใต้ พร้อมด้วย นายเอนก เทพี พนักงานการเกษตร 2 นางสมสิริ เหล็กเพชร พนักงานการเกษตร 2 จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวกัญดา ติ้งเพ็ง นักวิชาการเกษตร 3 นายธนรัฐ หิรัญ พนักงานการเกษตร 2 จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา ลงพื้นที่สวนยางของกองจัดการสวนยาง 1 แผนกผลิต 2 หมู่ 3 เขตหนองซอม ควนสงฆ์ โดยมีนางชนกนันท์ อนุภักดิ์ นักวิชาการเกษตร 3 กองจัดการสวนยาง 1 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่ ตรวจประเมินครั้งที่ 2 จำนวน 19 แปลง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 416 ไร่ ต้นยางกรีดได้ 18,193 ต้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับปรุงมุมกรีดที่ 30 องศา แบ่งเส้นกรีดหน้าหลัง กรีดเปลือกไม่หนาเกิน 2 มิลลิเมตร กรีดไม่บาด ลิ้นรองรับน้ำยางสะอาด ถังเก็บน้ำยางสะอาด แต่ถ้วยรองรับน้ำยางไม่สะอาด เส้นลวดชำรุด ยังไม่กรองน้ำยางในสวน บางแปลงพบว่ายังไม่มีการกำจัดวัชพืชให้โล่งเตียน จึงได้แนะนำให้ปรับปรุง อย่างไรก็ตามได้ตั้งเป้าตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 3,000ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับการจัดการแปลงกรีด การจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์