การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
โครงการขยายผลการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP

วันที่ 1 มี.ค. 2562

       วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ และศูนย์บริการทดสอบภาคตะวันออก นำโดย นายอดุลย์ ณ วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก นายสถิตย์ มณีสาร พนักงานตรวจจำแนกพันธุ์ยาง และเจ้าหน้าที่ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ได้เข้าประชุมชี้แจงขยายผลกลุ่มใหม่และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP แนะนำให้เกษตรกรนำหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ให้กับสมาชิกสกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภอกระนวน ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น (21ราย) กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ (75 ราย) กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (60 ราย) กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านโนนสังสี ต.บ้านซง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (95 ราย) และกลุ่มตลาดรวมยางสหกรณ์ยางพาราชุมชน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร (45 ราย) พร้อมสาธิตหลักการปฏิบัติในการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเข้ารับฟังและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และให้เกษตรกรไปปรับปรุงในแปลงของตนเอง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจแนะนำในช่วงเปิดกรีดใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเป็นแปลงยางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในลำดับต่อไป
เรื่อง : มนัส วงษ์คำซาว
ภาพ : พุทธิพงษ์ บุญมา
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์