การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลัก GMP ยางอัดก้อน ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด (27/03/62)

วันที่ 29 มี.ค. 2562

        วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายไมตรี มีทอง พร้อมคณะ จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยาย ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลัก GMP ยางอัดก้อนให้กับ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.สตูล จำกัด ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ที่เข้าร่วมจัดทำมาตรฐาน GMP การอบรมในครั้งนี้จัดโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล มีวัตถุปรสงค์เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน GMP จากการเข้าฝึกอบรบในครั้งนี้พบว่า เจ้าหน้าที่ของชุมนุม ฯ ได้นำหลักปฏิบัติที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แนะไปปรับปรุงเป็นที่น่าพอใจ และเร่งปรับปรุงข้อบกพร่องโดยทันที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐานโรงงานอัดก้อนยาง ในเร็ววัน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ
เรื่อง : วีรยุทธ คงเทพ /วัชรี ชุน
ภาพ : สกล เสือแก้ว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์