การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
เป้าหมาย สวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 หมู่ 2 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันที่ 3 เม.ย. 2562

       วันที่ 2 เมษายน 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นำโดย นายพรอนันต์ หม่อนนวล พนักงานการเกษตร 3 นางอรนรินทร์ พรหมมา พนักงานการเกษตร นางสาวจารุณี จำพานิชย์ พนักงานการเกษตร จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 จากศูนย์บริการทศสอบรับรองภาคใต้ ได้ลงพื้นที่กองจัดการสวนยาง 2 แผนกผลิต 5 หมู่ 1 2 และ 3 เขตถ้ำเพดาน โดยมีนายโสภณ หมื่นรักษ์ หัวหน้าแผนกผลิต 5 ปฏิบัติการแทนหัวหน้ากองจัดการสวน 2 นายบุญโชติ อุปลา นักวิชาการเกษตร 5 นายทวีศักดิ์ สุขนวล กองจัดการสวนยาง 2 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่ ตรวจประเมินครั้งที่ 1 จำนวน 67 แปลง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 2,199 ไร่ ต้นยางกรีดได้ 43,903 ต้น จากการลงพื้นที่พบว่าเริ่มมีการเปิดกรีดหน้ายางวันที่ 1 เมษายน 2562 จึงได้ให้คำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กรีดหน้ายางไม่บาด ทำเส้นแบ่งครึ่งรอยกรีดหน้าหลัง ทำระดับมุมกรีดให้ได้ 30 องศา กรีดเปลือกไม่หนาเกิน 2 มิลลิเมตร กรีดให้ถึงท่อน้ำยาง ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ สภาพมีดกรีดยางต้องคม ช่วงเวลากรีดจนถึงเก็บน้ำยางและส่งโรงงานภายใน 6 ซม ลิ้นและถ้วยรองรับน้ำยางสะอาด ถังเก็บน้ำยางสะอาด ต้องกรองน้ำยางในสวน ภาชนะ ในการกรองต้องสะอาดไม่ใส่สารเคมีรักษาสภาพยาง เส้นลวดต้องไม่ชำรุด ภาชนะรวบรวมก่อนจำหน่ายต้องสะอาด
        ตั้งเป้าตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 12,414 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับการจัดการแปลงกรีด การจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์ พรอนันต์ หม่อนนวล
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม อรนรินทร์ พรหมมา จารุณี จำพาณิชย์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์