การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
กยท.สาขาเขาพนม จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว (2/4/62)

วันที่ 5 เม.ย. 2562

         เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ และนายณรงค์ วสุลีวรรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว จัดโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 97 คน เป็นเกษตรกรชาวสวนยางจากอำเภอเขาพนมและอำเภอเหนือคลอง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางเล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตยางพาราระดับกลางน้ำ สนใจในการผลิตยางให้ได้มาตรฐานเกี่ยวกับ GAP สวนยางพาราสู่ GMP การแปรรูปยางดิบ การทดสอบกรดจับตัวยาง รวมทั้งความสำคัญการรักษาคุณภาพ น้ำยางสดก่อนส่งจุดรวบรวมน้ำยางสด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมยาง มุ่งหวังให้สร้างมูลค่าเพิ่มเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้ออีกด้วย การบรรยายนี้จึงเป็นที่น่าสนใจให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมอย่างยิ่ง
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : ณรงค์ วสุลีวรรณ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์