การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
เร่งดำเนินการ สวนยางพารามาตรฐาน GAPกองจัดการสวนยาง 2 จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 5 เม.ย. 2562

           วันที่ 3 เมษายน 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นำโดย นายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 นางอรนรินทร์ พรหมมา พนักงานการเกษตร นางสาวจารุณี จำพานิชย์ พนักงานการเกษตร จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้ลงพื้นที่กองจัดการสวนยาง 2 แผนกผลิต 4 หมู่ 1,2,3 เขตเขาหลัก โดยมี นายโสภณ หมื่นรักษ์ หัวหน้าแผนกผลิต 5 ปฏิบัติการแทนหัวหน้ากองจัดการสวน 2 นายสมเกียรติ ชูไชยยัง นักวิชาการเกษตร 6 หัวหน้าแผนกผลิต 4 นายสุวรรณรัตน์ หนูแก้ว นักวิชาการเกษตร 3 หัวหน้าหมู่ 1 นายบุญช่วย ฉันทา พนักงานการเกษตร 3 หัวหน้าหมู่ 2 และนายรุ่งโรจน์ ทองบางหลง นักวิชาการเกษตร 3 หัวหน้าหมู่ 3 กองจัดการสวนยาง 2 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่ ตรวจประเมินครั้งที่ 1 จำนวน 155 แปลง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 2,592 ไร่ ต้นยางกรีดได้ 96,954 ต้น จากการลงพื้นที่พบว่าเริ่มมีการเปิดกรีดหน้ายางวันที่ 1 เมษายน 2562 จึงได้ให้คำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP สภาพแปลงกรีดยางไม่รก ระยะห่างระหว่างรอยกรีดถึงลิ้นยาง 30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างลิ้นยางกับถ้วยรับรองน้ำยาง 15 เซนติเมตร การแบ่งหน้ากรีดแบ่งครึ่งลำต้นหรือ 1 ใน 3 ของลำต้น จำนวนวันหยุดกรีด 2 พัก 1 กรีดหน้ายางไม่บาด ทำเส้นแบ่งครึ่งรอยกรีดหน้าหลัง ทำระดับมุมกรีดให้ได้ 30 องศา กรีดเปลือกไม่หนาเกิน 2 มิลลิเมตร กรีดให้ถึงท่อน้ำยาง ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ สภาพมีดกรีดยางต้องคม ช่วงเวลากรีดจนถึงเก็บน้ำยางและส่งโรงงานภายใน 6 ซม ลิ้นและถ้วยรองรับน้ำยางสะอาด ถังเก็บน้ำยางสะอาด ต้องกรองน้ำยางในสวน ภาชนะ ในการกรองต้องสะอาดไม่ใส่สารเคมีรักษาสภาพยาง เส้นลวดต้องไม่ชำรุด ภาชนะรวบรวมก่อนจำหน่ายต้องสะอาด ปัญหาที่พบพื้นที่แปลงกรีดยางส่วนใหญ่ไม่มีการกำจัดวัชพืช เส้นทางเข้าแปลงกรีดยางและขนส่งน้ำยางทุรกันดารมีความขรุขระ
           ตั้งเป้าตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 12,414 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับการจัดการแปลงกรีด การจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์ พรอนันต์ หม่อนนวล
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม อรนรินทร์ พรหมมา จารุณี จำพาณิชย์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์