การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
IRRDB จัดโครงการทุนฝึกอบรมประจำปี 2561 แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ด้านยางพารา

วันที่ 25 พ.ค. 2561

          สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) จัดโครงการทุนฝึกอบรมแก่ประเทศสมาชิกประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม นี้ ณ เมืองอาไบจัน ประเทศไอเวอรี่โค๊ตส์ โดยการฝึกอบรมมุ่งเน้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านเกษตรกรรม (Good Agricultural Practices : GAP) การส่งเสริมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูป ทั้งนี้ทาง IRRDB ให้ประเทศสมาชิกเสนอนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางในประเทศของตนเอง ได้ประเทศละ 1 คน นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ พร้อมศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2561 ณ เมืองอาไบจัน ประเทศไอเวอรี่โค๊ตส์อีกด้วย
 
 
 
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์