การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
คณะ GAP ลงพื้นที่เขตสังข์บุญเมือง กองจัดการสวนยาง 2 ตำบลกรุงหยัน

วันที่ 11 เม.ย. 2562

          วันที่ 10 เมษายน 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นำโดย นายพรอนันต์ หม่อมนวล นักวิชาการเกษตร 3 นางสาวจารุณี จำพานิชย์ พนักงานการเกษตร นางอรนรินทร์ พรหมมา พนักงานการเกษตร จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นางสมสิริ เหล็กเพชร์ พนักงานการเกษตร 2 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่กองจัดการสวนยาง 2 แผนกผลิต 2 หมู่ 1 2 และ 3 เขตสังข์บุญเมือง โดยมีนายโสภณ หมื่นรักษ์ หัวหน้าแผนกผลิต 5 ปฏิบัติการแทนหัวหน้ากองจัดการสวน 2 นายธีรวุฒิ อินทรทัต นักวิชาการเกษตร 5 หัวหน้าแผนกผลิต 2 นายศิลา กาละจิตต์ นักวิชาการเกษตร 4 หัวหน้าหมู่ 1 นายวัชรพงศ์ จิรวงสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร 5 หัวหน้าหมู่ 2 นายสำนวน ย่องนุ่น นักวิชาการเกษตร 5 หัวหน้าหมู่ 3 กองจัดการสวนยาง 2 ให้การสนับสนุนประสานงานพื้นที่ ตรวจให้คำแนะนำครั้งที่ 2 จำนวน 120 แปลง พันธุ์ RRIM 600 จำนวน 2,849 ไร่ ต้นยางกรีดได้ 76,097 ต้น พบว่ามีการปรับปรุงตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารา ถังเก็บน้ำยางสะอาด ภาชนะบรรจุรวบรวมก่อนจำหน่ายสะอาด มีดกรีดยางอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและมีความคม ระยะห่างระหว่างรอยกรีดถึงลิ้นยาง 30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างลิ้นยางถึงถ้วยรับรองน้ำยาง 15 เซนติเมตร ทำเส้นแบ่งครึ่งรอยกรีดหน้าหลังยาวด้านละ 30 เซนติเมตร ให้มีการปรับลิ้นยางให้สะอาด ระดับมุมกรีดให้ได้ 30-35 องศา ไม่ควรกรีดบาดจนถึงแก่นไม้แต่กรีดให้ลึกถึงท่อน้ำยางเพื่อเป็นการรักษาหน้ากรีดและเพิ่มประสิทธิภาพในไหลของน้ำยาง ตรวจให้คำแนะนำเพิ่มเติมที่ต้องเน้นและสำคัญคือช่วงเวลากรีดจนถึงเก็บน้ำยางและส่งโรงงานภายใน 6 ชม. กำจัดวัชพืชในแปลงยางให้มีความสะอาดไม่รกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซึมสารอาหารของต้นยางต่อการใส่ปุ๋ยสูตรแนะนำคือ 30-5-18 และควรกรองน้ำยางในสวนยางก่อนหนึ่งครั้งด้วยตะแกงกรองเบอร์ 40 เมช จะช่วยให้น้ำยางสะอาดและมีคุณภาพดี
       ตั้งเป้าตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 12,414 ไร่ ในการเพิ่มผลผลิตน้ำยางส่งโรงงานที่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตยางต้นน้ำ เป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงานด้านการจัดการแปลงกรีดยาง การจัดการน้ำยางสวนยางพารามาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์ พรอนันต์ หม่อมนวล
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม จารุณี จำพานิชย์ อรนรินทร์ พรหมมา
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์