การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ฝึกอบรมการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน GMP ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด (24/4/62)

วันที่ 29 เม.ย. 2562

             ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 คณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นำโดยนายวีระยุทธ หลำหลี พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 ได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด ต. น้ำผุด อ. ละงู จ. สตูล มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามข้อกำหนดตั้งแต่แรกเริ่มการรับยางจนถึงการอัดก้อน ใช้หลักปฏิบัติที่ดีตลอดจนการจัดเก็บและการขนส่ง รวมทั้งการจัดทำบันทึกข้อมูลเพื่อให้สถาบันเกษตรกรสามารถผลิตยางอัดก้อนที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและคาดว่าโรงอัดก้อนแห่งนี้จะมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การประเมินการรับรองมาตรฐาน GMP ในลำดับต่อไป
เรื่อง : วัชรี ชุน
ภาพ : สกล เสือแก้ว
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์