การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
บรรยาย มาตรฐานและการคัดคุณภาพยาง ตามโครงการ พัฒนาตลาดยางพารา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช (23/4/62)

วันที่ 29 เม.ย. 2562

         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเชิญนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ บรรยายหัวข้อ "การผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP” ตามโครงการ พัฒนาตลาด ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ในเขต อ. ช้างกลาง อ. ฉวาง และ อ. พิปูน ประกอบด้วย สกย.บ้านห้วยยอ จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค้อม สกย.กระทูนพัฒนา จำกัด สกย.นามวนพัฒนา จำกัด สกย.ควนกลาง จำกัด สกย.เขาพระ จำกัด สกย.บ้านนาวา จำกัด สกย.โคกยาง จำกัด สกย.สวนอาย จำกัด สกย.คลองรอพัฒนา จำกัด สกย.คลองขันพัฒนา จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เรียง สกย.หนองท่อม จำกัด สกย.บ้านทอนวังปราง จำกัด และกองจัดการสวน 3 การยางแห่งประเทศไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำหลักปฏิบัติที่ดีผลิตยางดิบ ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของตลาดปัจจุบันและเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเกษตกรจะต้องปรับตัวให้มีการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างอำนาจการต่อรอง หากผลิตยางที่มีคุณภาพดีจะมีช่องทางการจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นได้
 เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : สายใจ วารี
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์