การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
ตรวจติดตามโรงอัดก้อนยางที่ผ่านมาตรฐาน GMP แล้ว 4 แห่ง ในเขต จ. ตรัง (29/4/ 62)

วันที่ 30 เม.ย. 2562

         วันที่ 29 เมษายน 2562 คณะกรรมการ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นำโดยนางสายใจ วารี นักวิทยาศาสตร์ 3 และคณะ ได้ตรวจติดตามโรงผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่ผ่านมาตรฐาน GMP แล้ว 4 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อ. ย่านตาขาว ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด อ.เมือง กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา อ.รัษฎา และ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด อ. วังวิเศษ จ. ตรัง โดยมีการตรวจติดตามปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง พบว่าทั้งสี่แห่งสามารถรักษามาตรฐานการผลิตไว้แล้ว การตรวจติดตามครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการรักษาระบบมาตรฐานการผลิตยางแผ่นรมควัน GMP ของการยางแห่งประเทศไทย
 
เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ: ณรงค์ วสุลีวรรณ/วีระยุทธ หลำหลี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์