การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตยางแท่ง STR20 ที่ปลอดกรดซัลฟิวริก (8/5/62)

วันที่ 10 พ.ค. 2562

           เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย ตามโครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตยางแท่ง STR20 ที่ปลอดกรดซัลฟิวริก ณ โรงแรม ไอ โอเทล อ. เมือง จ. ขอนแก่น และศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น อ. เขาสวนกวาง โดยได้ให้เกียรติเชิญ นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ พร้อมด้วยนางสายใจ วารี นางนิตยา คงน้อย นางวัชรี ชุน และนายสถิตย์ มณีสาร พนักงานตรวจจำแนกพันธุ์ยาง ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ นายวิรัตน์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ๆ นี้เป็นรุ่นที่ 1 ประกอบด้วยเกษตรกรจากภาคอีสานตอนบน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ นครพนม อุดรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู กาฬสินธิ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และจังหวัดมุกดาหาร รวมจำนวน 110 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ความสำคัญของมาตรฐาน GAP กรดที่ใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วย และนำหลักปฏิบัติที่ดีไปแนะนำ ขยายผลให้กับเกษตรกรที่เขตที่รับผิดชอบต่อไป
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : นิตยา คงน้อย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์