การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
อบรม การส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตยางแท่ง STR20 ที่ปลอดกรดซัลฟิวริก รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น (11/05/62)

วันที่ 13 พ.ค. 2562

           เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 ตามโครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตยางแท่ง STR20 ที่ปลอดกรดซัลฟิวริก ณ โรงแรม ไอ โอเทล อ. เมือง จ. ขอนแก่น และศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น อ. เขาสวนกวาง โดยให้เกียรติเชิญนายสถิตย์ มณีสาร พนักงานตรวจจำแนกพันธุ์ยาง ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นางสายใจ วารี นางนิตยา คงน้อย และนางวัชรี ชุน เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีนายอาวุธ โต๊ะสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรจากภาคอีสานตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ความสำคัญของมาตรฐาน GAP กรดที่ใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วย และนำหลักปฏิบัติที่ดีไปแนะนำ ขยายผลให้กับเกษตรกรที่เขตที่รับผิดชอบต่อไป
 เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 ภาพ : นิตยา คงน้อย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์