การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (18/05/62)

วันที่ 18 พ.ค. 2562

         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเชิญนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ บรรยายหัวข้อ "การผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP” ตามโครงการ พัฒนาตลาดกลางยางพารา ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช อ. ฉวาง ให้กับพนักงานกยท. เขตพังงา สถาบันเกษตรกรในเขต จ.นครศรีธรรมราชประกอบด้วย สกย.บ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด สกย.เขาหลัก จำกัด สกก.นาบอนจำกัด สกย.บ้านวังชน จำกัด สกย.นาพรุ จำกัด สกย.ทุ่งควายพัฒนา จำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมีนายชำนาญ ธนะภพ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรนำหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรเพื่อผลิตน้ำยางสด กระบวนการผลิตยางดิบ ยางแผ่นรมควันที่ดีมีคุณภาพ มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของตลาดปัจจุบันและเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเกษตกรจะต้องปรับตัวให้มีการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างอำนาจการต่อรอง หากผลิตยางที่มีคุณภาพดีจะมีช่องทางการจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นได้
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : เอนก เทพี
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์