การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ตลาดรวมยางสหกรณ์ยางพาราชุมชน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

วันที่ 30 พ.ค. 2562

          วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการชุดปฏิบัติงาน GAP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออกร่วมกับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ตลาดรวมยางสหกรณ์ยางพาราชุมชน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จำนวน 59 ราย กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านโนนสังสี ต.บ้านซง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร จำนวน 88 ราย กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 55 ราย กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 66 ราย ปัญหาที่พบในสวนยางพาราโดยส่วนมากเกษตรกรยังขาดหลักการดูแลที่ดีในแปลงยาง ในเรื่องของการจัดการระบบกรีดไม่ถูกต้อง กรีดลึกจนถึงแก่น หน้ากรีดเสียหาย ส่วนการใช้สารจับตัวยางก้อนถ้วยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้กรดฟอร์มิกตามคำแนะนำ แต่ยังมีเกษตรกรบางรายที่ยังผสมกรดไม่ถูกต้อง รวมถึงการใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร และไม่ถูกต้อง คณะควบคุมปฏิบัติงาน GAP ได้สาธิต และบรรยายตามข้อแนะนำในแปลงของเกษตรกรทุกแปลง เพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงในสวนยางของตนเอง และรอการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน GAP ในลำดับถัดไป
เรื่อง นายมนัส วงษ์คำซาว
ภาพ นายพุทธิพงษ์ บุญม
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์