การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท.เจ้าภาพจัดอบรม IRRDB Training Fellowship 2019 ต้อนรับนักเรียนทุน 21 ประเทศ เน้นการจัดการเกษตรที่ดี การถ่ายทอดเทคโนโลยี – แปรรูปอุตสาหกรรมยาง

วันที่ 23 ก.ย. 2562

      การยางแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ IRRDB Training Fellowship 2019 ต้อนรับนักเรียนทุนจากกลุ่มประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) จำนวน 33 คน จาก 21 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 21 – 28 กันยายน 2562 มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเกษตรที่ดี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปอุตสาหกรรมยางเหมาะสม โดยมีนายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการ กยท. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
       นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน IRRDB Fellowship 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน IRRDB Fellowship 2019 โดยประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การวิจัย พัฒนาพันธุ์ยางและผลิตภัณฑ์ยาง การแปรรูปยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP การผลิตยางแท่งตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการเพิ่มมูลค่ายางด้วย การแปรรูปเป็นสินค้า อาทิ หมอนยาง ที่นอนยาง โดยมุ่งเน้นการจัดการเกษตรที่ดี การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมยาง เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนจากประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB) จำนวน 21 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า ศรีลังกา ไนจีเรีย อินเดีย บราซิล แคมมารูน ศรีลังกา โก๊ดดิวัวร์ กัวเตมาลา ฯลฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก IRRDB นับเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปของแต่ละประเทศสมาชิก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยาง และอุตสาหกรรมยางพาราของแต่ละประเทศต่อไปในอนาคต

 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์