การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
ประธานบอร์ด พลิกโฉม กยท. บริหารงานยางพารายุคใหม่

วันที่ 14 ม.ค. 2563

          ประธานบอร์ด กยท. "ประพันธ์” เปิดเวทีเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยาง พลิกโฉม กยท. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล บริหารงานยางยุคใหม่ ปรับบทเป็นพี่เลี้ยงสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร ลดอุปทาน เน้นวิจัย-นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ดันยางพาราใช้งานทุกช่องทาง ตั้งเป้าพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านยางพาราของโลก
           วันนี้ (14 ม.ค.63 ) นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มอบนโยบายบริหารงานยางพารายุคใหม่ ในที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จ.น่าน โดยกล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ กยท. ต้องลดบทบาทจากฐานะผู้ปฏิบัติและผู้ดำเนินการในบางส่วนที่ไม่จำเป็น เปลี่ยนมาเน้นบทบาทเป็นพี่เลี้ยง ผู้กำกับดูแล ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้เข้มแข็งและสามารถดำเนินการบางเรื่องแทน กยท. ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
          ด้านการบริหารงบประมาณ นายประพันธ์ กล่าวว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ตามมาตรา 49 ของกองทุนพัฒนายางพารา ต้องบริหารจัดการและใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นที่นวัตกรรมและการศึกษาวิจัย งบประมาณตามมาตรา 49 (4) กองทุนพัฒนายางพารา ใช้สนับสนุนงานด้านวิจัยและค้นคว้าทดลอง เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมให้ยางพาราเกิดมูลค่าเพิ่มได้ ทุกภาคส่วนควรช่วยกันผลักดันให้ยางพารานำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ลดอุปทานยางพารา สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และช่องทางการใช้ เพื่อให้เกิดความต้องการนำยางไปใช้เป็นวัสดุหรือองค์ประกอบของสินค้าอุปโภคต่าง ๆ ด้วย
           ประธานบอร์ด กยท. ย้ำทิ้งท้ายว่า ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่สุดของโลก เป้าหมายต้องพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านยางพาราของโลกด้วย ถ้าทำได้ สิ่งนี้จะเสมือนส่งมอบมรดกทรัพยากรยางพาราที่ยั่งยืนและมีมูลค่าให้ลูกหลาน ความสำเร็จของวงการยางพารา จะเกิดได้ด้วยพลังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งพี่น้องชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และ กยท. ซึ่งจะส่งผลถึงความสำเร็จของผู้ที่มีอาชีพในวงจรยางพารา 1.7 ล้านครัวเรือน หรือ 10 ล้านคนทั่วประเทศ สุดท้ายคือความสำเร็จของประเทศไทยนั่นเอง
          ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางฯ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์