การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. เปิดมหกรรมยางพาราท้องถิ่น ของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 63

วันที่ 15 ม.ค. 2563

          นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย
นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่น ของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 โดยการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
          นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่น ของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ว่า เป็นโอกาสให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ ได้นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากยางพารา มาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างแรงกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์คิดค้น/ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยางพาราท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแก่ภูมิภาคอื่น ๆ และยังเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดและธุรกิจยางพารา เพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบในอนาคตต่อไป
          นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมภายในงานว่า งานนี้เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากยางพารา มีนิทรรศการความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมยางพารา การแสดงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วิถีชาวสวนยาง การประกวดธิดาชาวสวนยาง จัดประกวดผลิตภัณฑ์ยางพารา และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จัดแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ภาคเหนือ การสัมมนาและเสวนาทางวิชาการยางพารา เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่น ของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563
          ทั้งนี้ กยท. จะมีการจัดงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่น และของดีประจำเขต โดยกระจายจัดตามภูมิภาคระดับเขตของการยางแห่งประเทศไทยตลอดทั้งปี 2563
          ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์