การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ประกาศ กยท.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (9 มี.ค. 63 - 9 เม.ย. 63)

วันที่ 5 มี.ค. 2563
             ด้วยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันเวลาราชการ
            ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒๔๓๓ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๔๑ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่างนี้
 
 
 
 
 
หัวข้อ
Download
 Qrcode
ประกาศ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ใบสมัคร
แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติตนเอง
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์